Srebrne svirale (Gdje su mladi dani, Stope u snijegu, Rano sunce u šumi, Visoka žuta žita, Samoća, Nebo, Dječak u sjeni vrbe, Grmljavina, Moje igračke, Na grobu prijatelja, O krilatom konju, Snove sniju stari maslinici, Jelena veze, Skinuo bih šešir pred Gospodinom, Zemlja me zove)

Dragutin Tadijanović

digitalizirano