Zora puca, bit će dana

Petar Preradović

nedigitalizirano